Strategiczne cele wizerunkowe

Ogólne cele wizerunkowe służą zdefiniowaniu głównych kierunków działań podejmowanych przez organizację, które zmierzają do uzyskania pożądanego postrzegania przez wszystkie grupy docelowe. Powinno się formułować je w oparciu o strategię organizacji oraz w spójności z celami marketingowymi.

Strategiczne cele wizerunkowe

Mogą to być przykładowo następujące cele ogólne:

  • podtrzymywanie i budowanie dobrych relacji z dziennikarzami
  • wzmocnienie pozytywnego wizerunku organizacji,  umacnianie jego wartości
  • ustanowienie klarownej i zintegrowanej polityki komunikacyjnej
  • budowanie dobrych kontaktów z interesariuszami (to nie tylko klienci)
  • budowanie dobrych relacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządami
  • wzmacnianie wizerunku w społecznościach lokalnych

Dla każdego celu wizerunkowego sformułowanego ogólnie (strategicznie) projektujemy cele operacyjne, określające dokładnie to, co mamy na myśli. Jeśli strategicznie nasza organizacja ustaliła, że mamy komunikować np. innowacyjność produktów i usług, to możemy to realizować zawężając działania do: organizacja/ludzie z organizacji są ekspertami, organizacja jest rozwijającym miejscem pracy, organizacja nastawiona jest na rozwiązywanie problemów klienta.

________________________________________________

Fragment z podręcznika szkoleniowego. Zapraszamy po więcej na szkolenia:

Public relations w firmie

Jak napisać strategię wizerunkową

Komunikacja marketingowa na rynku B2B