Planowanie i strategia działań marketingowych

Prowadzimy kompleksowe i oparte na wszechstronnych badaniach analizy aktywności marek oraz obiektywnie oceniamy racjonalność i efektywność inwestycji w marketing.

Strategia marketingowa i wizerunkowa

Przygotowujemy na zlecenie, realizujemy w całości lub w wybranym zakresie lub obejmujemy nadzorem autorskim, strategie marketingowe i wizerunkowe skierowane do starannie dobranego segmentu potencjalnych klientów.

Opracowanie strategii marketingowej i wizerunkowej przez Gration, w oparciu o strategię biznesową firmy klienta, jest niezbędne do zaplanowania wszystkich następnych działań marketingowych i zwiększeniu pewności ich celowości i skuteczności.

Strategia marketingowa obejmuje m.in.:

  • analizę otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego,
  • strategiczne cele biznesowe,
  • strategiczne cele marketingowe,
  • kierunki działań ze względu na produkty/rozwiązania/usługi i obsługiwane rynki, a także inne aspekty,
  • rynki docelowe (obsługiwane sektory),
  • pozycjonowanie marek,
  • dobór kluczowych instrumentów marketingowych i sposobów postępowania
  • opracowanie systemu informacji marketingowej.

Strategia wizerunkowa, czyli koncepcja wizerunku marki oparta jest na elementach strategii marketingowej i wskazuje najlepsze sposoby realizacji takich celów wizerunkowych, jak:

  • wykreowanie wizerunku firmy klienta zgodnie z wyznaczonymi celami wizerunkowymi i unikalnymi wartościami,
  • wzrost znajomości produktów i usług w grupach docelowych.

Strategia wizerunkowa obejmie również szereg instrumentów wspierających, tj. CSR, employer branding. Ponadto, w ramach tego działania określane są cele związane ze wsparciem sprzedaży, jak na przykład zainteresowanie grup docelowych ofertą, w tym zakomunikowanie różnorodności i unikalnych cech produktów/rozwiązań/usług.

Współpraca z nami jest gwarancją merytorycznego, rzetelnego i terminowego opracowania niezbędnych dokumentów strategicznych, które służą rzeczywistemu wsparciu sprzedaży. Dla naszych klientów opracowaliśmy i wdrożyliśmy z sukcesem wiele strategii marketingowych i wizerunkowych, ponieważ jesteśmy skutecznymi planistami i praktykami. Pomagamy tym, którzy chcą skorzystać z naszej wiedzy eksperckiej. Pracujemy z zachowaniem zasad poufności i dyskrecji.

Rozwiązania taktyczne

Proponujemy rozwiązania i kampanie ukierunkowane na realizację konkretnych, krótkookresowych celów w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Tworzenie i restrukturyzacje działów marketingu, public relations i sprzedaży

Budujemy od podstaw struktury lub restrukturyzujemy działy marketingu i sprzedaży dla firm dotychczas nie mających wyodrębnionych służb marketingowych, w których funkcje marketingowe rozrzucone były po różnych, często odległych od siebie działach oraz firm zamierzających rozwinąć zakres działalności, z czym związana jest rozbudowa działu marketingu i sprzedaży.

Szkolenia z marketingu, public relations i sprzedaży

Naszym klientom zapewniamy szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.