Jeśli nie masz czasu na szkolenie
- w dowolnym czasie zdobądź lub odśwież wiedzę,
a potem realizuj wyznaczone cele!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, przygotowanymi specjalnie z myślą o autotreningu i doskonaleniu zawodowym. Każdy skrypt szkoleniowy stanowi kompendium wiedzy teoretycznej wspartej wieloma praktycznymi zastosowaniami.

Jak napisać spójną strategię marketingową i wizerunkową

Jak opracować stategię marketingową i wizerunkowąW treści materiałów m.in.:

Czym jest strategia i planowanie strategiczne?
Filozofia oraz polityka marketingu i wizerunku
Funkcje marketingu w organizacji
Funkcje wizerunku w organizacji
Strategiczne planowanie marketingu i wizerunku
Założenia ogólne przy budowaniu strategii marketingowej
Założenia ogólne przy budowaniu strategii wizerunkowej

ETAP I. DIAGNOZOWANIE

Marketingowa i wizerunkowa analiza strategiczna
Analiza makrootoczenia
Analiza mikrootoczenia
Analiza potencjału organizacji
Analiza SWOT
Analiza wizerunku
Ćwiczenia

ETAP II. PLANOWANIE

Cele strategiczne, marketingowe i wizerunkowe
Marketingowe i wizerunkowe grupy docelowe
Segmentacja rynku
Wizerunkowe grupy docelowe
Wybór skutecznych strategii i programów działań
Strategia marketing-mix
Budżet marketingowy i harmonogram wykonawczy
Budżet wizerunkowy i harmonogram wykonawczy
Ćwiczenia

ETAP III. REALIZACJA

Wdrażanie i monitorowanie realizacji planów marketingowych i wizerunkowych
Ćwiczenia

ETAP IV. OCENA EFEKTÓW

Metody kontroli wyników
Pojęcie, funkcja, zakres i proces kontroli marketingowej
Kiedy i czy należy modyfikować strategie marketingową i wizerunkową
Ćwiczenia
Przykładowe rozwiązania ćwiczeń

      Zobacz, jakie przydatne informacje znajdziesz w tych materiałach szkoleniowych

Konkretnie, z przykładami, skutecznie.