Kampanie reklamowe - od koncepcji do produkcji

Skuteczna kampania reklamowa to właściwie dobrana kreacja, spójne działania w różnych mediach i jakość wyprodukowanych nośników informujących odbiorców przekazu.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu dotyczą przygotowania i realizacji produkcji spotów reklamowych, aspektów technicznych, na które należy zwrócić uwagę przy produkcji nośników reklamy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać narzędzia i rozwiązania, które pozwolą lepiej koordynować kampanię, poprawić jej jakość i efektywnie wykorzystać budżet marketingowy.

Korzyści dla uczestników

Wzrost umiejętności w zakresie:

 • tworzenia koncepcji kampanii oraz doboru odpowiednich mediów i nośników reklamy
 • efektownego planowania produkcji różnych nośników reklamowych do kampanii reklamowej
 • przygotowywania produkcji spotów radiowych i telewizyjnych
 • efektywnego planowania działań i doboru narzędzi wspierających kampanię
 • racjonalnego zarządzania materiałami reklamowymi w trakcie kampanii
 • przygotowania innych elementów wspierających kampanię

Ogólny program szkolenia

 I. Planowanie i realizacja mediów

1.     Media – ogólna charakterystyka (media mix)

 • Telewizja (reklama spotowa, sponsoring programu, product placement)
 • Radio (reklama spotowa, sponsoring programu, audycje radiowe)
 • Prasa (reklamy modułowe, tekst promocyjny, sponsoring)
 • Outdoor (charakterystyka nośników)
 • Internet (rodzaje reklam internetowych)

2.     Planowanie mediów

 • wskaźniki (target group, frequency (częstotliwość);
  effective frequency, GRP, CPP; CPT, Affinity Index, czytelnictwo, CCS)

3.     Kreacja

4.     Produkcja

 • spot telewizyjny (koncepcja, casting, nagranie, montaż)
 • spot radiowy (koncepcja, casting głosów, nagranie)
 • ogłoszenie prasowe (koncepcja, sesja zdjęciowa)
 • reklama zewnętrzna (koncepcja, produkcja – od plakatów billboardowych poprzez reklamę na backlightach do komunikacji miejskiej)
 • internet (formaty, parametry techniczne)
 • ambient (niekonwencjonalne formy reklamy)

II. Realizacja i czas produkcji materiałów BTL

1.     BTL

 • formy i ich charakterystyka
 • druk (rodzaje i techniki druku, rodzaje papierów, formaty, odbitki próbne, niezbędne pojęcia w procesie przygotowania materiałów do druku)

III. Przygotowanie i wykorzystanie innych elementów wspierających kampanię

1.   Promocja sprzedaży
    (rodzaje, animacje sprzedaży, sampling, konkursy, loterie, promocje krzyżowe,
     programy lojalnościowe, programy promocyjne, kluby konsumenckie,
     „tajemniczy klient”, door to door, merchandising)

2. Event.

3. PR (organizowanie konferencji prasowej, PR wewnętrzny i zewnętrzny).

Materiały szkoleniowe dla uczestników

Każdy uczestnik otrzymuje unikalny i przydatny komplet materiałów obejmujący omawianie zagadnienia.

Certyfikaty

Wydajemy rejestrowane certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Gration jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową.