Działania public relations - komunikacja wizerunkowa

Troszczymy się o wizerunek klienta, podtrzymywanie korzystnych relacji z pracownikami, otoczeniem i wszystkimi grupami, od których zależy realizacja celów strategicznych.

Wszystkie działania planujemy indywidualnie, dopasowując komunikaty do jego odbiorców, planów, rynku i strategii. 

Zawsze staramy się nawiązać i utrzymać partnerskie relacje z klientami wierząc, że tylko pełna znajomość misji ich firm, kultury organizacyjnej i rynku, na którym działają, zapewnia skuteczną realizację komunikacji marketingowej.

  • Opracowanie i realizacja strategii wizerunkowej
  • Planowanie kampanii informacyjnych, wizerunkowych i promocyjnych
  • Media relations
  • Opracowanie i wdrażanie komunikacji wewnętrznej – od audytu komunikacyjnego po dobór odpowiednich narzędzi (np. biuletyn, intranet, team building)
  • Organizacja eventów
  • Skuteczna komunikacja w internecie
  • Projektowanie, redagowanie i drukowanie wydawnictw firmowych
  • Tworzenie strategii sponsoringu, mecenatu, CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)
  • Zarządzanie sytuacją kryzysową

Wizerunek i umiejętność skutecznej komunikacji przekładają się bezpośrednio na relacje biznesowe. W ramach oferty działań public relations proponujemy również szkolenia z zakresu autoprezentacji, kontaktów z mediami oraz wystąpień na forum publicznym i przed kamerą. 

Nasza propozycja obejmuje także redagowanie biuletynów firmowych, marketingowych materiałów wsparcia sprzedaży oraz komunikację marketingową.