Jak wyznaczyć i zrealizować ambitne cele reklamy

Sytuacja: Firma nowa

Cel reklamy: Poinformowanie potencjalnych klientów o firmie i jej ofercie

Sytuacja: Firma wprowadza nowy produkt/usługę

Cel reklamy:

Przekonanie do nowości
Przekształcenie ludzi wcześniej akceptujących nowości w klientów

Cele reklamowe

Sytuacja: Firma chce zmienić wyobrażenie o swoim produkcie/usłudze, aby rozpocząć sprzedaż na nowym rynku

Cel reklamy:

Poinformowanie nowych klientów o cenach towaru/usługi
Przekonanie nowych klientów co do zakupu poprzez wskazanie zaspokojenia w ten sposób ich potrzeb
Ukazanie klientom rekomendacji dokonanych przez znanych reprezentantów nowego segmentu/rynku

Sytuacja:

Firma chce uzasadnić zmiany w dojrzałym produkcie/usłudze

Cel reklamy:

Przyciągnięcie nowych klientów jak do nowości
Wzmocnienie lojalności klientów

Sytuacja: Firma chce powstrzymać spadek sprzedaży

Cel reklamy:

Przyciągnięcie nowych klientów jak do nowości
Wzmocnienie lojalności klientów

Sytuacja: Firma chce zwiększyć sprzedaż dojrzałego produktu/usługi

Cel reklamy:

Poinformowanie klientów o dodatkowych korzyściach
Poinformowanie klientów o ewentualnych zmianach i ulepszeniach

To tylko wybrane sytuacje i cele reklamy, więcej dowiesz się na szkoleniu:

ATL-BTL - planowanie skutecznych działań marketingowych