Komunikacja marketingowa

Pojęcie komunikacji marketingowej można zamknąć w słowach - wymiana informacji między firmą a otoczeniem rynkowym.

Komunikacja marketingowa, w szczególności zintegrowana, obejmuje:

  • komunikowanie otoczeniu wartości firmy w prowadzonych działaniach marketingowych,
  • komunikację wewnątrz firmy,
  • kształtowanie tożsamości firmy, czyli cech wyróżniających,
  • partnerskie reagowanie na informacje płynące z otoczenia.

Komunikacja marketingowa

Najbardziej skuteczna jest zintegrowana komunikacja marketingowa (ang. Integrated Marketing Communications) polegająca na tworzeniu i wdrażaniu różnorodnych programów komunikacji z odbiorcami przekazu.

Komunikacja marketingowa może być formalna i nieformalna.

Komunikacja formalna to działania promocyjne, w których przekaz informacji odbywa się przez reklamę, promocje bezpośrednią, sales promotion (działania bezpośrednio wspierające sprzedaż), public relations i akwizycję. Przekaz informacji w komunikacji nieformalnej następuje m.in. poprzez produkt, opakowanie, cenę, warunki sprzedaży, lokalizację i identyfikacje wizualną firmy, zachowania i kompetencje pracowników, pocztę pantoflową, działania społeczne i sponsorskie.

Komunikaty mogą być związane:

  • z firmą (misja, cele rynkowe, strategie, elementy konkurencyjności, sposób zarządzania, udział w rynku, wyniki finansowe, historia firmy).
  • z zasobami ludzkimi (kompetencje kadry kierowniczej, kluczowych pracowników, relacje z partnerami, współpracownikami).
  • z zasobami firmy, technologiami, produktami, usługami (środki, technologie wytwarzania (produkcji), produkty, opis kluczowych dostawców).
  • z metodami i warunkami sprzedaży (cena, warunki płatności, dostępność produktów i usług, kanały dystrybucji)
  • z referencjami (informacje o klientach, opinie klientów, same referencje)

________________________________________________

Fragment z materiałów szkoleniowych. Zapraszamy po więcej na szkolenie: 

"Zintegrowana komunikacja marketingowa na rynku B2B"