Podstawowe pojęcia poligraficzne w marketingu

 

Bigowanie - proces introligatorski polegający na odciskaniu (wgniataniu) rowków w materiale, np. papierze lub kartonie w celu ułatwienia jego złamywania (składane opakowania kartonowe, okładki książek w oprawie klejonej itp.) lub w celu dekoracyjnym.

Bindowanie - technologia łączenia luźnych kartek za pomocą sczepiania ich jednego brzegu za pomocą bindy. Do wykonywania tej czynności służy bindownica.

Druk wielkoformatowy - solwentowy druk cyfrowy, nowoczesna technologia stosowana do produkcji form drukowanych na materiale banerowym, folii i papierze. Technika stosowana często do zagospodarowania powierzchni billboardów, do produkcji banerów reklamowych, tablic, szyldów, plakatów, materiałów reklamowych do kasetonów, stojaków, potykaczy, czy też stojaków roll-up.

Druk offsetowy - przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra obciągniętego gumą, (tzw. obciągu).

Druk cyfrowy - stosuje się przy niskich nakładach, gdy nie jest opłacalny druk offsetowy (krótkie serie materiałów konferencyjnych, reklamowych i biznesowych). Na szczególną uwagę zasługuje możliwość personalizacji druków. W stosunku do druku cyfrowego stosuje się te same technologie introligatorskie co w przypadku innych odmian druku.

Poligrafia w marketingu

Falcowanie - jedno- lub wielokrotne składanie arkusza papieru, czystego lub zadrukowanego, na pół (najczęściej) lub w dowolnych innych proporcjach, na różne sposoby (w różnych kierunkach), w celu osiągnięcia docelowego formatu i liczby stron składki.

Folder - jeden z najczęściej stosowanych prospektów reklamowych. Ma formę arkusza papieru złożonego jednokrotnie, dwiema płaszczyznami pionowo. Występuje w różnych formatach, ma tylko cztery strony. Zadaniem folderu jest prezentacja towarów przy użyciu druku, ilustracji i kolorów. Folder wykorzystuje także różnego rodzaju mapy, wykresy, dane i inne elementy grafiki w większym stopniu niż ulotki, listy i karty reklamowe.

Foliowanie - w poligrafii to rodzaj poligraficznego laminowania. Polega na pokryciu powierzchni druku folią z tworzyw sztucznych. Dzięki foliowaniu zadrukowana powierzchnia uzyskuje dodatkowe walory estetyczne, zostaje też usztywniona i zabezpieczona przed działaniem mechanicznym, chemicznym, promieniowaniem UV, czy wilgocią.

 

Identyfikacja wizualna - to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy - logo. Identyfikacja wizualna, czyli struktura wizerunku, decyduje o sukcesie rynkowym i marketingowym produktu. Na identyfikację wizualną składają się m.in. logo, kolorystyka (wspólna dla loga, strony www, papeterii, itp.), dobór czcionki, witryna internetowa, całość publikacji promocyjnej firmy.

Poligrafia w marketingu

Oprawa twarda - to oprawa, z okładką niejednolitą, składającą się z wielu elementów) w której okładziny okładki są całkowicie sztywne i zazwyczaj o powierzchni trochę większej niż kartki wkładu.

Plakat - wyrób poligraficzny zaliczany do akcydensów. Druk jednostronny dużego formatu (np. A2), o charakterze propagandowym lub reklamowym.

 
Sztancowanie - czynność introligatorska polegająca na wykrawaniu z arkusza (lub stosu arkuszy) papieru, kartonu, tektury lub innego podobnego podłoża pożądanego kształtu wyrobu papierniczego lub poligraficznego o skomplikowanych kształtach, których nie można uzyskać za pomocą zwykłego krojenia na gilotynie introligatorskiej.

Ulotka - druk o charakterze reklamowym o małej objętości, zazwyczaj złożony z jednej zagiętej kartki. Przekazuje ona niezbędne informacje o działalności instytucji albo firmy. Są tańszą alternatywą plakatów i broszur.

Wykrojnik - stosowane w poligrafii, w masowej produkcji, narzędzie do wycinania określonego kształtu.