Funkcje marketingu

W zależności od modelu biznesowego oraz struktury organizacyjnej funkcje marketingu i ich różnorodność są różne i wybór podejmowany jest indywidualnie w każdej organizacji. Przykładowe funkcje marketingu:

Reklama i promocja

 • reklama organizacji
 • reklama elementów oferty
 • wybór i współdziałanie z pomocą agencji reklamowej
 • wybór i współpraca z mediami
 • promocja sprzedaży
 • public relations
 • zarządzanie marką i wizerunkiem
Funkcje marketingu

Sprzedaż

 • sprzedaż klientom kluczowym
 • sprzedaż segmentom uzupełniającym
 • sprzedaż pozostałym klientom
 • eksport
 • relacje z dystrybutorami
 • logistyka produktów i usług
 • szkolenia handlowców
 • obsługa klientów
 • serwisowanie produktów i usług

Badania i analizy rynkowe

 • badania rynkowe
 • badania konkurencji
 • badania skuteczności reklamy
 • badania środowiskowe
 • badania ekonomiczne
 • analiza wyników sprzedaży
 • prognoza sprzedaży
 • systemy informacji marketingowej

Planowanie nowych produktów i usług

 • przygotowanie planów marketingowych
 • ustalenie cen
 • rozwój rynków zbytu
 • rozszerzenie istniejących linii produktów i usług
 • wprowadzenie nowych elementów oferty na rynek

________________________________________________

Fragment z materiałów szkoleniowych. Zapraszamy po więcej na szkolenie: 

"Zintegrowana komunikacja marketingowa na rynku B2B"