Jak prowadzić skuteczne działania marketingowe

Prowadzenie skutecznej działalności marketingowej w firmie wymaga od specjalistów połączenia wielu różnych elementów. Bez względu na umiejętności i zasoby organizacyjne, zawsze warto mieć na uwadze spełnienie poniższych warunków.

Najważniejszym i najbardziej oczywistym wydaje się wyznaczenie i przyjęcie do realizacji właściwej strategii biznesowej, marketingowej i wizerunkowej (public relations). Dobrze przy tym pamiętać, aby oprzeć strategię marketingową na możliwości zaspokajania potrzeb klientów oraz osiąganiu pewnego i długookresowego zysku.

Marketing operacyjny

Przygotowanie strategii marketingowej wiąże się z przeprowadzeniem badań marketingowych, które wnoszą do zaplecza marketingowego znajomość potrzeb w grupie docelowej. Etapy analizy marketingowej, z kolei, umożliwiają m.in. ustalenie udziału w rynku, wielkości sprzedaży i kosztów umożliwiających osiąganie zysków. Ocenie osiągnięć należy poddawać nie tylko to, co zostało zrealizowane, ale również porównanie tego z działaniem konkurencji.

Istotne jest zrozumienie i przekonanie klientów, że dobry produkt nie może być równoznaczny z niska ceną. Warto trzymać się zasady, że „ile zapłacisz, tyle otrzymasz”.

Duże znaczenie ma rozpoznanie otoczenia konkurencyjnego, czynników którymi poszczególne organizacje wyróżniają się na rynku.

Rozpoznanie bliskiego i dalszego otoczenia pozwala ustalić możliwe szanse i sposoby unikania zagrożeń.

Skuteczny marketing to ciągłe zwiększanie efektywności i wykorzystywanych zasobów firmy (organizacji) poprzez eliminowanie zbędnych kosztów i unikanie strat, do czego można doprowadzić nieprzygotowanymi działaniami na rynku. Poza marketingowymi analizami syntetycznymi, trzeba pamiętać o szybkim i trafnym reagowaniu na zmiany w otoczeniu rynkowym, wyróżniać się kreatywnym myśleniem oraz nowatorskimi działaniami umożliwiającymi uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

[wycięte]

________________________________________________

Fragment z podręcznika szkoleniowego.

Zapraszamy po więcej na szkolenie: 

"Zintegrowana komunikacja marketingowa na rynku B2B"