Planowanie i strategia działań marketingowych
- Audyt marketingowy    

Prowadzimy kompleksowe i oparte na wszechstronnych badaniach analizy aktywności marek oraz obiektywnie oceniamy racjonalność i efektywność inwestycji w marketing.

Audyt marketingowy to przegląd organizacji i sposobu realizacji funkcji marketingu. Jego celem jest ocena:

 • misji, celów i strategii marketingowej firmy
 • sprawności i organizacji służb marketingu i sprzedaży
 • systemów marketingowych (planowania, kontroli, informacji marketingowej, rozwoju produktów)
 • efektywności prowadzonych działań marketingowych
 • realizacji funkcji marketingu w firmie

oraz identyfikacja trudności i szans rozwojowych, jak również sformułowanie wytycznych mających na celu poprawę działań marketingowych i wizerunkowych firmy.

Audyt marketingowy jest podstawowym i niezbędnym dokumentem do świadomego prowadzenia działań marketingowych i wizerunkowych w firmie. Na jego podstawie można dopiero opracować strategię marketingową i wizerunkową, jak również plan marketingowy. Dzięki temu zwiększa się szanse powodzenia i sens prowadzonych działań marketingowych, jeśli te mają przyczyniać się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Dokument audytu marketingu to również usystematyzowanie podejmowanych działań, istniejącej wiedzy o otoczeniu rynkowym oraz roli działu marketingu w firmie.

Realizujemy autorski program audytu marketingu i public relations, w którym badamy m.in. obszary:

 1. Planowanie i strategia marketingowa
 2. Produkty i usługi
 3. Marketing międzynarodowy
 4. Rozmiar, struktura i prognozy rynku
 5. Obsługa klienta i wsparcie posprzedażne
 6. Alianse, partnerzy handlowi
 7. Marketing–mix: instrumenty, media
 8. Proces zakupowy
 9. Wprowadzanie nowych produktów i usług
 10. Grupy docelowe
 11. Klienci kluczowi
 12. Konkurencja
 13. Kontakty biznesowe
 14. Wizerunek i percepcja
 15. System informacji marketingowej
 16. Marketing cross-selling i wewnętrzny
 17. Jakość w marketingu
 18. Polityka cenowa

Mamy bogate doświadczenie w branży marketingowej – z naszych usług korzystają menedżerowie i właściciele firm z sektora MŚP, a także dużych instytucji. Wskazujemy najlepsze formy promocji, wpływające bezpośrednio i pośrednio na wzrost przychodów ze sprzedaży.

Zewnętrzny audyt marketingowy to wiele korzyści, w tym m.in.:

 • wszechstronny przegląd działalności marketingowej firmy
 • niezależna ocena realizacji funkcji marketingu
 • identyfikacja źródeł istniejących problemów
 • identyfikacja obszarów, które warto usprawnić.