Formułowanie celów marketingowych i wizerunkowych

Po pierwsze:

Po zebraniu i przeanalizowaniu – pamiętając o różnicach w podejściu marketingowym i wizerunkowym - wszelkich możliwych informacji i danych przechodzimy do etapu budowania strategii. Zaczynamy od ustaleniu celów głównych, długofalowych, zasadniczych dla rozwoju organizacji. Bardzo istotne jest staranne sformułowanie czyli dobranie właściwych słów, które będą dla wszystkich realizujących strategie zrozumiałe i do zaakceptowania.

Cele marketingowe

Często stosuje się metody pracy zespołowej do formułowania celów, co dodatkowo sprzyja konsolidacji osób pracujących później przy wdrażaniu strategii. Dodać tylko można, że warto skorzystać z zasady SMART:

S  specyficzne, czyli przynależne do konkretnego tematu

M mierzalne, czyli możliwe do zbadania wyników

A  akceptowane, czyli takie, co do których godzą się wszyscy zainteresowani

R  realistyczne, czyli możliwe do wykonania w określonych warunkach

T  terminowe, czyli w uzgodnionym czasie

Po drugie:

Następnie definiujemy starannie grupy docelowe, a przy strategii marketingowej istotną czynnością jest przeprowadzenie segmentacji rynku.

Po trzecie:

Najwięcej różnic w projektowaniu strategii wizerunkowej i marketingowej jest przy dokonywaniu wyboru programów i planów działań, ponieważ tutaj już zaczynamy zastanawiać się jakimi metodami będziemy realizować te strategie. O ile marketing ma świetnie określone i opracowane programy, to budowanie wizerunku jedynie zakłada działania public relations w określonych obszarach:

  • Dla całej organizacji na zewnątrz
  • Dla całej organizacji do wewnątrz
  • Dla produktu/usługi

Dość dowolnie i w dowolnych konfiguracjach są wymieniane obszary budowania strategii wizerunkowych. Agencje jednym tchem wymieniają swoje specjalizacje np. PR Produktowy, PR Korporacyjny, PR Personalny, PR Wewnętrzny, PR Kryzysowy, PR Online dorzucając kampanie społeczne, a ostatnio Corporate Social Responsibility.

My pozostaniemy przy tej ogólnej klasyfikacji, zakładając, że mieści ona w sobie te wszystkie wymieniane obszary, tym bardziej, że częściowo są one technikami realizacji strategicznych celów wizerunkowych np. działania w sieci. W praktyce ta cześć planowania wiąże się w przypadku projektowania strategii wizerunkowej bardziej z wyborem metod, narzędzi i kanałów komunikowania, niż z wyborem spośród określonych programów.

Po czwarte:

Po wybraniu dla marketingu modelu strategicznego (bądź modeli), a dla strategii wizerunkowej obszaru (bądź obszarów), trzeba ustalić budżet i harmonogram działań.

Po piąte:

Monitorowanie realizowanych strategii trzeba zaplanować jeszcze przed wdrożeniem, by jasne były zasady kontroli i badania wyników. Natomiast po zakończeniu przewidywanego okresu realizacji, badamy co nam udało się zrealizować: marketing dysponuje tu metodami bardziej policzalnymi; strategia wizerunkowa techniki PR bada coraz lepiej i ściślej, jednak rzadko bywają to twarde liczby.

[wycięte]

________________________________________________

Fragment z materiałów szkoleniowych. Zapraszamy po więcej na szkolenie: 

"Jak napisać strategię marketingową"