Elementy strategii marketingowej

Zmienne mające związek z komponentami strategii to zyskowność oraz stały i agresywny wzrost.

1. Cele strategiczne

Zmienne mające związek z komponentami strategii:

 • zyskowność
 • stały wzrost
 • agresywny wzrost

2. Elementy, na których należy skupić uwagę

Zmienne mające związek z komponentami strategii:

 • segmenty nowych klientów
 • zwiększenie zakresu używania produktów
 • przewaga nad konkurencją
 • konkurencja pośrednia

Strategia marketingowa

3. Korzyści ze zróżnicowania

Zmienne mające związek z komponentami strategii:

 • właściwa segmentacja i pozycjonowanie produktów
 • odpowiednio wczesne wejście na rynki
 • efektywna dyferencjacja produktów
 • sprawna sprzedaż i marketing
 • znaczne zasoby gotówki
 • zaawansowane zdolności w sferze B&R

4. Pozycja konkurencyjna

 • produkt wysokiej jakości
 • lepsze wykonanie produktu
 • wyższe ceny
 • większe środki na reklamę
 • dłuższy łańcuch dystrybucji
 • konkurencyjny serwis
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb klientów
 • pozycjonowanie produktu w górnej części rynku
 • dostarczanie korzyści klientom

5. Dobór elementów marketing-mix

Zmienne mające związek z komponentami strategii:

 • jakość produktu
 • wykonanie produktu
 • innowacyjność produktu
 • promocja
 • sprzedaż
 • dystrybucja
 • cena

6. Organizacja

Zmienne mające związek z komponentami strategii to formuła 7S, obejmująca takie elementy, jak strategia, struktura, systemy, styl kierowania, umiejętności, personel, wartości.

________________________________________________

Fragment z podręcznika szkoleniowego, na podstawie The Marketing Initiative, J. Saunders, Prentice Hall, London.

 Zapraszamy po więcej na szkolenie: 

"Zintegrowana komunikacja marketingowa na rynku B2B"