Kluczowe zasady rozmów telefonicznych

Posługiwanie się telefonem, jako jednym z narzędzi do realizacji celów telemarketingowych, wymaga doskonalenia wielu cech, z których najważniejsze to:

 • Umiejętność przezwyciężenia lęku i niechęci do telefonowania
 • Wykonywanie rozmów w najlepszych godzinach
 • Kontrolowanie treści rozmowy
 • Rozumienie i doskonałość w eliminowaniu obiekcji
 • Doskonała znajomość proponowanych produktów i usług własnych
 • Doskonałe rozeznanie w działalności rozmówcy
 • Ciągłe doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych
Kluczowe zasady biznesowych rozmów telefonicznychZasady
W trakcie prowadzenia wychodzącej rozmowy telefonicznej należy:
 • Pamiętać o wcześniej wyznaczonych celach rozmowy i mieć ich świadomość.
 • Prowadzić rozmowę z niewymuszonym lekkim uśmiechem
 • Zachować kontrolę nad rozmową, zadając pytania.
 • Robić notatki podczas rozmowy.
 • Skupić się na rozmowie i pokazać, że  słucha się uważnie rozmówcy.
 • Mówić szczerze.
 • Stawiać pytania otwarte pytań, by rozwijać rozmowę.
 • Stawiać pytania zamknięte, aby potwierdzać informacje oraz okazywać zrozumienie.
 • Okazywać entuzjazm i przyjazne nastawienie.
 • Robić wrażenie osoby energicznej i przygotowanej merytorycznie.
 • Dostosowywać do potrzeb rozmówcy szybkość mówienia, głośność, ton, akcent i pauzy.
 • Mówić „proszę” i „dziękuję”.
 • Podawać informacje w sposób jasny.
 • Na koniec rozmowy podsumować ustalenia.

W trakcie prowadzenia wychodzącej rozmowy telefonicznej nie wolno:

 • Zapominać, z kim się rozmawia.
 • Pozwolić na zakłócenia i dekoncentrację przez współpracowników lub otoczenie.
 • Jeść, pić, żuć gumy podczas rozmowy.
 • Mówić jak automat.
 • Okazywać zniechęcenia.
 • Pozwolić, by klient przejął kontrolę nad rozmową.
 • Mówić przez więcej niż 15 sekund bez zadania pytania.
 • Mówić więcej niż klient.
 • Mówić za szybko.
 • Przerywać klientowi w pół zdania.
 • Mówić niegrzecznym lub sarkastycznym tonem.
 • Używać żargonu zawodowego, języka nieformalnego albo wciąż tych samych słów czy wyrażeń.
 • Zawieszać rozmowy bez poproszenia o zgodę.
 • Zawieszać rozmowy na więcej niż 30 sekund.
 • Zakrywać mikrofonu ręką, by porozmawiać z kimś innym (należy użyć klawisza hold).
 • Wyciągać wniosków bez sprawdzenia, czy dobrze zrozumiało się rozmówcę.
 • Odkładać słuchawki, zanim zrobi to klient.

________________________________________________

Fragment tekstu z materiałów szkoleniowych Telemarketing - techniki sprzedaży.

Zapraszamy po więcej na szkolenie z telemarketingu