Employer branding

Budowanie wizerunku pracodawcy

Ludzie są najcenniejszym zasobem każdej firmy. Przyciągnięcie dobrego pracownika zawsze jest trudne. Rynek pracodawcy może wkrótce znów stać się rynkiem pracownika, a wtedy firmy, które nie zadbały zawczasu o swój wizerunek, będą miały problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Błędy w komunikacji popełnione dziś, jutro mogą firmę drogo kosztować. Aby wyróżnić się spośród innych i zbudować pozytywny wizerunek, nie wystarczy już udział w targach pracy i rankingach ani atrakcyjność strony internetowej. Niezbędne jest aktywne podjęcie nowych działań. Employer branding to niezmiernie ważny element w polityce firmy. Wizerunek firmy przekłada się również na sprzedaż. Przedsiębiorstwa postrzegane jako społecznie odpowiedzialne oraz szanujące pracowników i klientów mogą liczyć na większą sprzedaż i przychylność opinii publicznej.
Za kreowanie wizerunku firmy odpowiedzialny jest nie tylko dział Public Relations, ale wszyscy pracownicy, przede wszystkim kadra zarządzająca, dział personalny oraz dział handlowy. HR-owcy nie zawsze zdają sobie sprawę z wagi roli w komunikacji z otoczeniem.

Dlatego motto szkolenia brzmi:

WYKORZYSTAJ DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS,
ABY ODNIEŚĆ KORZYŚCI BIZNESOWE
Z WIZERUNKU DOBREGO PRACODAWCY

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników skutecznego wykorzystania narzędzi Public Relations w budowaniu wizerunku firmy. Dzięki temu unikną błędów, których konsekwencje byłyby brzemienne dla firmy. Dowiedzą się również,,jak wykorzystać np. sytuację rozmowy rekrutacyjnej w komunikacji z otoczeniem. Uczestnicy zaczną patrzeć oczyma PRowca na Human Resources Management.

Program

 • Public Relations i jego narzędzia
 • Proces rekrutacyjny w kontekście kreowania wizerunku firmy – szanse i zagrożenia
 • Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Przełożenie społecznej odpowiedzialności biznesu na wizerunek firmy
 • Najczęstsze błędy w employer brandingu.
 • Korzyści biznesowe z wizerunku dobrego pracodawcy

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za wizerunek firmy jako pracodawcy – do właścicieli, kadry zarządzającej, specjalistów z Działów Zasobów Ludzkich, zarówno funkcjonujących w małych i dużych firmach. Osoby te stają się w coraz większym stopniu odpowiedzialne za działania Public Relations wewnątrz i na zewnątrz firmy. Wymaga to poznania nowych narzędzi oraz innego spojrzenia na proces rekrutacji i działania skierowane do własnych pracowników.

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

 • jak wykorzystać narzędzia PR w pracy działu HR (tworzenie informacji, współpraca z mediami, kanały komunikacji)
 • co oznacza marketing szeptany w kontekście rekrutacji
 • na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę przy komunikacji zarówno z kandydatami, jak i pracownikami
 • jaką rolę HRowcy mogą odegrać w tworzeniu strategii CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu)
 • jakie są najczęstsze błędy w Employer Brandingu i jak się przed nimi uchronić
 • jakie korzyści biznesowe daje dbałość o wizerunek dobrego pracodawcy

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik otrzymuje unikalny i przydatny komplet materiałów obejmujący omawianie zagadnienia.

Certyfikaty

Wydajemy rejestrowane certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Gration jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową.

Termin i miejsce

Do uzgodnienia. Szkolenie może zostać zrealizowane nawet dla jednego (1) uczestnika.

Czas trwania szkolenia

Standardowo 1 dzień, godz. 9:00 – 17:00.