Definicja, czyli czym jest marketing

Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu podaje następującą definicję:

Marketing to planowanie i realizowanie koncepcji, produktów, cen, promocji oraz dystrybucji pomysłów, produktów i usług w celu doprowadzenia do wymiany zapewniającej satysfakcję nabywcom i osiąganie celów przedsiębiorstwu.

Peter Drucker definiuje marketing jako:

Marketing to menedżerskie zadanie rozpoznawania, uprzedzania i zaspokajania potrzeb klienta w sposób zapewniający jego satysfakcję i przynoszący zysk, ponieważ celem przedsiębiorstwa jest zdobywanie i utrzymanie klientów na wytwarzane towary i wykonywane usługi.

Philip Kotler wyznaczył dwie definicje pojęcia marketingu:

Definicja społeczna:

Marketing jest procesem społecznym, dzięki któremu jednostki lub grupy otrzymują to, czego potrzebują i chcą, poprzez kreowanie, oferowanie i swobodną wymianę produktów i usług.

Definicja marketingu

Definicja zarządu organizacji:

Marketing jest sztuką sprzedawania produktów. Marketing jest zwykle postrzegany jako kreowanie, promocja i dostarczanie towarów i usług konsumentom i organizacjom.

W praktyce marketing jest procesem służącym do:

  • definiowania otoczenia rynkowego organizacji,
  • określenia ilościowego potrzeb grup konsumentów (segmentacji na tych rynkach),
  • określania wartości przedsięwzięcia zaspokajającego potrzeby klientów,
  • komunikowania wartości przedsięwzięć wszystkim pracownikom w organizacji odpowiedzialnym za jej dostarczenie klientom, a także biorącym udział w jego zakupie,
  • spełniania właściwej funkcji służącej przekazaniu wartości przedsięwzięć do wybranego segmentu rynku,
  • monitorowania wartości aktualnie dostarczanych na rynek.

________________________________________________

Fragment z materiałów szkoleniowych. Zapraszamy po więcej na szkolenie:

"Zintegrowana komunikacja marketingowa na rynku B2B"