Profesjonalna obsługa klienta
w serwisie samochodowym

Trafne działania marketingowe są niezbędne również w warsztacie samochodowym. Rynek usług serwisowych charakteryzuje duża konkurencja i różnorodny poziom usług. Warto wiedzieć, jakie działania podjąć, aby nakłonić klientów do korzystania z usług swojego serwisu i zyskać ich lojalność. Z pewnością przyniesie to ekonomiczne korzyści.

Cele szkolenia

Omówienie cyklu obsługi klienta w serwisie samochodowym, zdobycie i utrwalenie profesjonalnych technik obsługi klienta. Przyswojenie technik umiejętnej komunikacji korzyści.

Odbiorcy szkolenia

Właściciele i zarządzający serwisami samochodowymi, pracownicy warsztatów zajmujący się obsługą klienta, pracownicy działów części zamiennych, pracownicy marketingu serwisów niezależnych oraz autoryzowanych, wszyscy zajmujący się sprzedażą oraz marketingiem usług, części zamiennych i akcesoriów, jakością obsługi, programami lojalnościowymi, współpracą z serwisami, organizacją i wspieraniem działań warsztatów.

Korzyści dla uczestników

Udoskonalenie i zdobycie nowych umiejętności profesjonalnej i efektywnej obsługi klienta.

Metody szkoleniowe

Zajęcia będą prowadzone w formie aktywizującego treningu, obejmującego krótkie omówienia, dyskusje, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Część ćwiczeń jest nagrywana na kamerę wideo i magnetofon w celu przeprowadzenia analiz własnych zachowań i ich oceny. Pomaga to wyeliminować niewłaściwe nawyki i zastąpić je pożądanymi. Przyjęta w prowadzeniu zajęć metody pozwolą zainteresować uczestników i uzyskać ich osobiste zaangażowanie w prowadzonych ćwiczeniach.

Techniki wykorzystane w warsztacie

  • „Burza mózgów”
  • Gry symulacyjne
  • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • Mini-wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi

Materiały szkoleniowe dla uczestników

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów obejmujący tematy opracowywane w trakcie warsztatów oraz podręcznik z wiedzą teoretyczną i przykładami zastosowania jej w praktyce. Większość informacji zawartych w materiałach nie jest dostępna w innej literaturze.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.